Chồng không có "khả năng", hủy hôn được không? (7/19/2012 10:47:39 AM)

Chồng không có "khả năng", hủy hôn được không?

Con gái tôi mới đăng ký kết hôn được 1 tháng thì phát hiện chồng không có "khả năng sinh lý".

Bây giờ con tôi muốn hủy đăng ký kết hôn thì có được không?
                                                                                           
(Bạn đọcMai Hương, Hà Nội).
 
Luật sư tư vấn:

Theo quy định của pháp luật Hôn nhân và gia đình, việc hủy đăng ký kết hôn chỉ được Tòa án xem xét và giải quyết khi đó là kết hôn trái pháp luật.

Kết hôn trái pháp luật là việc xác lập quan hệ vợ chồng có đăng ký kết hôn nhưng vi phạm điều kiện kết hôn do pháp luật quy định.

Điều kiện kết hôn được quy định tại Điều 9 Luật Hôn nhân và gia đình gồm:

- Nam từ hai mươi tuổi trở lên, nữ từ mười tám tuổi trở lên;

- Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào, không ai được cưỡng ép hoặc cản trở.

- Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại Điều 10 Luật Hôn nhân và gia đình: cấm người đang có vợ hoặc có chồng; cấm người mất năng lực hành vi dân sự; cấm những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời; cấm cha mẹ nuôi với con nuôi; giữa người từng là cha me nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng; cấm giữa những người cùng giới.

Do bạn không cung cấp rõ thông tin nên tôi tư vấn cụ thể theo 2 trường hợp sau:

1. Trường hợp việc kết hôn của con gái bạn có dấu hiệu của kết hôn trái pháp luật như đã nêu ở trên thì theo quy định tại Điều 15 Luật Hôn nhân và gia đình, con gái bạn có quyền tự mình yêu cầu Tòa án hoặc đề nghị Viện kiểm sát yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật.

2. Trường hợp việc kết hôn của con gái bạn có đủ điều kiện kết hôn và không vi phạm điều cấm kết hôn thì con gái bạn có thể yêu cầu Tòa án giải quyết việc ly hôn theo quy định tại chương 10 Luật Hôn nhân và gia đình. Tòa án sẽ xem xét yêu cầu ly hôn của con bạn, nếu xét thấy tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được thì Tòa án quyết định cho ly hôn.

Những căn cứ cho ly hôn này được quy định tại Điều 89 Luật Hôn nhân và gia đình và được cụ thể tại Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐTP ngày 23/12/200 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và gia đình như sau:

Được coi là tình trạng của vợ chồng trầm trọng khi:

- Vợ, chồng không thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau như người nào chỉ biết bổn phận người đó, bỏ mặc người vợ hoặc người chồng muốn sống ra sao thì sống, đã được bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, hòa giải nhiều lần.

- Vợ hoặc chồng luôn có hành vi ngược đãi, hành hạ nhau, như thường xuyên đánh đập, hoặc có hành vi khác xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhau, đã được bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, đoàn thể nhắc nhở, hòa giải nhiều lần.

- Vợ chồng không chung thủy với nhau như có quan hệ ngoại tình, đã được người vợ hoặc người chồng hoặc bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, khuyên bảo nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình;

Để có cơ sở nhận định đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài được, thì phải căn cứ vào tình trạng hiện tại của vợ chồng đã đến mức trầm trọng như hướng dẫn trên. Nếu thực tế cho thấy đã được nhắc nhở, hòa giải nhiều lần, nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình hoặc vẫn tiếp tục sống ly thân, bỏ mặc nhau hoặc vẫn tiếp tục có hành vi ngược đãi hành hạ, xúc phạm nhau, thì có căn cứ để nhận định rằng đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài được.

Mục đích của hôn nhân không đạt được là không có tình nghĩa vợ chồng; không bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng; không tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ, chồng; không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng; không giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển mọi mặt.

Như vậy, đối chiếu với những quy định nêu trên thì việc chồng của con gái bạn không có khả năng sinh lý không được coi là một trong những căn cứ để Tòa án quyết định cho ly hôn.


Văn phòng công chứng A18

Địa chỉ: 767 Giải phóng, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (04) 3668 7160  Fax: (04) 3668 7106
Email: info@vanphongcongchunga18.com.vn
Copyright by VNSolution