I. Tổ chức đăng ký mẫu chữ ký tại Văn Phòng Công Chứng A18 cần mang theo các giấy tờ sau: (7/26/2012 11:10:05 AM)
I. Tổ chức đăng ký mẫu chữ ký tại Văn Phòng Công Chứng A18 cần mang theo các giấy tờ sau:

1. Văn bản đề nghị đăng ký mẫu chữ ký của tổ chức ( có mẫu chữ ký kèm theo, chữ ký của người đăng ký phải ký trực tiếp và không được photo lại)

2. Chứng minh nhân dân của người đăng ký mẫu chữ ký.

3. Quyết định bổ nhiệm của người đăng ký mẫu chữ ký.

4. Văn bản uỷ quyền của người có thẩm quyền cho người đăng ký mẫu chữ ký “ Tổ chức khi đi đăng ký mẫu chữ ký cần lưu ý đến văn bản ủy quyền, cần xác định rõ nội dung, thời hạn, phạm vi uỷ quyền….. đối với các văn bản uỷ quyền”.

5. Giấy đăng ký kinh doanh ( giấy phép thành lập).

6. Giấy đăng ký mẫu dấu ( Do công an cấp).

II. Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức khi đi đăng ký mẫu chữ ký, Văn Phòng Công Chứng A18 xin lưu ý.

1. Các giấy tờ, tài liệu ở mục 3,4,5,6 nêu trên mỗi loại Photocopy 01 bản có sao y của cơ quan có thẩm quyền.

2. Các giấy tờ tài liệu ở mục 1 và 2 cần mang theo bản chính để đối chiếu.

3. Người đăng ký mẫu chữ ký có thể trực tiếp ký vào Văn bản đề nghị đăng ký mẫu chữ ký của tổ chức mình và gửi hồ sơ về Văn phòng công chứng A18 để đăng ký mẫu chữ ký.


Văn phòng công chứng A18

Địa chỉ: 767 Giải phóng, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (04) 3668 7160  Fax: (04) 3668 7106
Email: info@vanphongcongchunga18.com.vn
Copyright by VNSolution