Văn bản thừa kế (7/26/2012 4:02:30 PM)

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG HỢP CÁC VĂN BẢN VỀ THỪA KẾ  

A- CÁC LOẠI VĂN BẢN VỀ THỪA KẾ

-          Văn bản khai nhận thừa kế

-          Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế

-          Văn bản từ chối di sản thừa kế

B - CÁC GIẤY TỜ CẦN CUNG CẤP

1.      Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu cung cấp tại Văn phòng Công chứng A18);

2.      Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, Hộ chiếu (nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài); của những người thuộc diện hưởng thừa kế.

3.      Giấy tờ chứng minh quan hệ với người để lại di sản thừa kế (Giấy khai sinh, sơ yếu lý lịch ) của những người thuộc diện hưởng thừa kế

4.      Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế hợp pháp của người thuộc diện hưởng di sản thừa kế ( nếu có )

5.      Giấy ủy quyền/hợp đồng ủy quyền ( nếu có ) của người/những người thuộc diện hưởng di sản thừa kế.

6.      Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế ( Hoặc giấy tờ chứng minh người đó đã chết )

7.      Giấy chứng tử của những người thuộc diện hưởng thừa kế ( nếu có )

8.      Di chúc hợp pháp ( nếu có )

9.      Giấy chứng nhận quyền sở hữu về tài sản của người để lại di sản thừa kế

10. Thông báo công khai về việc phân chia di sản thừa kế đã được UBND Phường nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản thừa kế chết xác nhận không có khiếu kiện ( Thông báo này do Văn phòng Công chứng A18 soạn thảo )

 C. TRÌNH TỰ ,THỦ TỤC CÔNG CHỨNG

 Bước 1 : Người yêu cầu công chứng tập hợp đủ các giấy tờ theo hướng dẫn rồi nộp tại phòng tiếp nhận hồ sơ ( Bản photo và bản gốc để đối chiếu ) ; Hồ sơ photo có thể nộp trực tiếp, Gửi Fax, Email hoặc có thể yêu cầu nhận hồ sơ, tư vấn tại nhà ( có thù lao )

 Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra hồ sơ đã nhận và các điều kiện công chứng, nếu thấy đủ điều kiện thì sẽ nhận hồ sơ, nếu thiếu sẽ yêu cầu bổ sung hoặc từ chối tiếp nhận nếu không đủ điều kiện công chứng theo Luật định.

 Bước 3: Ngay sau khi đã nhận đủ hồ sơ, bộ phận nghiệp vụ sẽ tiến hành soạn thảo Thông báo niêm yết công khai về việc khai nhận di sản thừa kế để niêm yết tại UBND Phường, nơi có hộ khẩu thường trú cuối cùng của người để lại di sản thừa kế chết trong thời gian 01 tháng. Nếu không có khiếu kiện gì trong thời gian niêm yết đó, Văn phòng Công chứng A18 sẽ tiến hành các thủ tục cuối cùng về khai nhận/thỏa thuận phân chia di sản thừa kế đó .


Văn phòng công chứng A18

Địa chỉ: 767 Giải phóng, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (04) 3668 7160  Fax: (04) 3668 7106
Email: info@vanphongcongchunga18.com.vn
Copyright by VNSolution