Quy định mới về mẫu Chứng minh nhân dân (7/19/2012 2:46:01 PM)
Quy định mới về mẫu Chứng minh nhân dân

            Ngày 16/5/2012 Bộ Công an ban hành Thông tư số 27/2012/TT- BCA quy định về mẫu Chứng minh nhân dân (Thông tư số 27/2012/TT-BCA). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2012.

Theo đó, Mẫu Chứng minh nhân dân có hình chữ nhật, chiều dài 85,6mm, chiều rộng 53,98mm; quy định về nội dung, quy cách cụ thể. Ngoài số; họ và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; dân tộc, đặc điểm nhân dạng, chứng minh nhân dân còn có các thông tin sau đây: Họ và tên gọi khác; giới tính; họ và tên cha; họ và tên mẹ. Trong đó, mã vạch hai chiều lưu trữ một số thông tin cơ bản của người được cấp chứng minh nhân dân có màu đen.

Mỗi công dân Việt Nam chỉ được cấp một Chứng minh nhân dân và có một số Chứng minh nhân dân riêng. Số Chứng minh nhân dân gồm 12 chữ số tự nhiên, do Bộ Công an cấp và quản lý thống nhất trên toàn quốc. Trường hợp đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân thì số ghi trên Chứng minh nhân dân được đổi, cấp lại vẫn giữ đúng theo số ghi trên Chứng minh nhân dân đã cấp lần đầu.

Thời hạn sử dụng Chứng minh nhân dân là 15 năm, kể từ ngày cấp, đổi, cấp lại.

Chứng minh nhân dân đã được cấp theo Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc ban hành các biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội còn thời hạn thì vẫn có giá trị sử dụng; trường hợp cần đổi theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 27/2012/TT-BCA thì thực hiện theo mẫu quy định trong này.

Những nơi chưa có điều kiện triển khai cấp Chứng minh nhân dân theo Thông tư số 27/2012/TT-BCA thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 998/2001/QĐ-BCA(C11) ngày 10/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an để cấp, đổi lại Chứng minh nhân dân./.


Văn phòng công chứng A18

Địa chỉ: 767 Giải phóng, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (04) 3668 7160  Fax: (04) 3668 7106
Email: info@vanphongcongchunga18.com.vn
Copyright by VNSolution